Thư viện vòng mix

Dưới đây là một số vòng mix mà khách hàng đã yêu cầu Sen làm, có 3 loại chất liệu phụ kiện như dưới đây.

  • Thiếc: 100.000đ.
  • Bạc: Tùy vào số lượng phụ kiện.
  • Vàng: Tùy vào số lượng phụ kiện.

Bước 1: Chọn vòng trơn ở đây: http://trangsucsen.com/collections/chuoi-hat-vong-tay-da-thach-anh-tu-nhien-thu-cong-da-nang.

Bước 2: Chọn 1 phong cách mix phụ kiện mà bạn thích dưới đây.

Vòng mix = giá phụ kiện + giá vòng trơn.

Đồ nghề của nhà Sen nè

phụ kiện mix vòng

Phụ kiện mix vòng thạch anh của Trang Sức Sen

Vòng mắt hổ mix phụ kiện mẫu 03

vòng thạch anh mắt hổ mix phụ kiện

Vòng mắt hổ mix phụ kiện

Vòng thạch anh mix phụ kiện mẫu 02

vòng thạch anh mix

Vòng thạch anh mix phụ kiện thiết hoặc bạc

Vòng thạch anh mix phụ kiện mẫu 01

vòng thạch anh mix phụ kiện

Vòng thạch anh mix phụ kiện thiếc hoặc bạc