1 lần share - nhận 6 lần bốc thăm trúng 6 sản phẩm

Điều kiện tham gia? chỉ khách hàng đã mua sản phẩm

1. Bấm share post này ở chế độ "Mọi Người" và tag 3 người bạn vậy là xong.

https://www.facebook.com/trangsucsen/posts/1902820096456905

2. Nhập số điện thoại đã đặt hàng (sdt để quay số) vào form này.

*Khi quay video bốc thăm: Sẽ có hiển thị thông tin của khách hàng nhằm mục đích minh bạch, công bằng & không gian lận.

Video sẽ được xoá sau một ngày công bố.

Thể lệ & giải thưởng?

1. Bốc thăm vào ngày cuối cùng của tháng (quay video ở fanpage).

2. Giải thưởng là 1 vòng tay thạch anh 8 ly.

Ghi chú cần biết

Lần đầu bốc thăm bắt đầu khi đủ 50 người tham gia (hiện đã đủ).

Các tháng có bốc thăm: Tháng 3, 4, 5, 6, 7 & 8/2020.

Nếu tháng này bạn không chiến thắng, bạn có cơ hội vào tháng tiếp theo.