Size tay

Nữ mang

Hạt 6 ly – Hạt nhỏ mang kèm phụ kiện lắc, đồng hồ.

Hạt 8 ly – Nữ – Tay vừa 45 – 55kg.

Hạt 9 ly – Tay vừa 45 – 55kg, thích hạt lớn 1 xíu.

Hạt 10 ly – Nữ – Tay tròn từ 55kg.

Nam mang

Hạt 10 ly – Nam – Tay vừa.

Hạt 12 ly – Nam – Tay lớn.

Ghi chú

Size 6, 8, 9, 10 & 12 ly luôn vừa hoặc rộng hơn cổ tay – chỉ khác biệt độ lớn của hạt trông bé hay lớn khi mang trên tay.

Vòng khi giao thực tế luôn rộng hoặc dư hạt – dễ điều chỉnh vừa tay – và số thứ tự hạt vào cung sinh mà bạn mong muốn.

Nếu chật hoặc thiếu hạt (hiếm khi xảy ra), Sen sẽ gửi thêm hạt (không tính phí).

Cảm nhận size qua ảnh

vòng size 6 ly 8 ly 9 ly
Từ trái qua phải: Size 6 ly – 8 ly – 9 ly
Vòng size 10 ly 12 ly 14 ly
Từ trái qua phải: Size 10 ly – 12 ly – 14 ly

Nói một chút size vòng tay

Một vòng đá sẽ được làm từ 1 khối đá mẹ để đảm bảo cùng màu và thống nhất. Vì lý do này mà vòng luôn được làm rộng hơn cổ tay. Tránh thiếu hạt, bạn phải thêm hạt khác sẽ bị lệch tông màu. Điều này dẫn đến:

1/ Các shop khác: Có xu hướng nhờ khách đo chu vi cổ tay, sau đó xâu vòng vừa tay. Hạt đá sẽ dư ra, họ sẽ tận dụng để làm vòng thiết kế.

Lợi thế là khi nhận bạn có thể mang vừa tay. Thế nhưng độ rộng chật thoải mái có thể khác, Sen trước đây cũng xâu sẵn cho khách, nhưng 70% khách phải xâu lại.

Ngược lại, bạn sẽ mất 1 vài hạt. Các hạt này dùng để dự phòng, hoặc làm hoa tai, nhẫn…

2. Tại Sen: Mình sẽ giao cho bạn nguyên chuỗi gốc, dây xỏ nhiều, kèm hướng dẫn cực kì đơn giản để bạn có thể xâu lại theo ý muốn.

Nhược điểm tốn 1 chút thời gian (5 phút), nhưng kinh nghiệm cho thấy dù xâu sẵn, bạn vẫn sẽ xâu lại.

Nhưng, Sen giúp bạn cảm nhận nguyên chuỗi gốc từ đá mẹ là như thế nào. Từ tay thợ xong như sao là y chan vậy.

Khi bạn tự xâu lại vòng bạn cảm nhận được chiếc vòng của mình tốt hơn, vừa vặn hơn.

Và sau này phát sinh dãn dây, bạn tự xử lí được, và nếu muốn thì thêm bớt charm, thiết kế kiểu, bạn đều có thể tự làm được.

Hạt dư, bạn tuỳ ý dùng sau này: Dùng dự phòng, bỏ gối ngủ, bỏ túi xách, làm nhẫn, hoa tai. Hoặc mua thêm vòng khác để phối thêm vào…