Size Nữ

  • 6 ly – Hạt nhỏ mang kèm phụ kiện lắc, đồng hồ
  • 8 ly – Tay vừa 45 – 55kg
  • 9 ly – Tay vừa 45 – 55kg, thích hạt lớn 1 xíu
  • 10 ly – Tay tròn từ 55kg
  • 11 ly – Tay lớn hơn nữa

Size Nam

  • 10 ly – Tay vừa
  • 11 ly – Tay vừa – thích hạt lớn 1 xíu
  • 12 ly – Tay lớn
  • 13 14 15 16 ly – Tay lớn hơn nữa

Đặt hàng

Vì 1 một loại đá sẽ có nhiều chất đá khác nhau. Nên Sen cung cấp 2 cách đặt hàng sau:

1/ Đặt online: Sản phẩm có mức giá tốt / thẩm mỹ và khả năng phong thuỷ được Sen lọc sẵn. Bấm xem ngay!

2/ Tư vấn: Nếu bạn không tìm được chất đá mình thích, hãy lướt xem nhiều chất đá bên dưới, rồi nhắn Sen nhé.

Giá từ: 340.000đ

Mã sản phẩm

Lướt chọn Vòng đá mặt trăng moonstone

Trắng tính Kim, hợp các bạn mệnh Kim và Thuỷ có năm sinh: 1940 1941 1944 1945 1952 1953 1954 1955 1962 1963 1966 1967 1970 1971 1974 1975 1982 1983 1984 1985 1992 1993 1996 1997 2000 2001 2004 2005 2012 2013 2014 2015.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ MẶT TRĂNG MOONSTONE

Lướt chọn Vòng đá tourmaline

Tourmaline đa sắc hợp tất cả mệnh và năm sinh!

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ TOURMALINE

Lướt chọn Vòng đá garnet thạch lựu

Garnet tính Hoả, hợp các bạn mệnh Hoả và Thổ có năm sinh: 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1956 1957 1960 1961 1964 1965 1968 1969 1976 1977 1978 1979 1986 1987 1990 1991 1994 1995 1998 1999 2006 2007 2008 2009 2016 2017.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ garnet thạch lựu

Lướt chọn Vòng đá aquamarine

Xanh biển tính Thuỷ, hợp các bạn mệnh Thuỷ và Mộc có năm sinh: 1942 1943 1944 1945 1950 1951 1952 1953 1958 1959 1966 1967 1972 1973 1974 1975 1980 1981 1982 1983 1988 1989 1996 1997 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ aquamarine

Lướt chọn Vòng đá labradorite xà cừ

Xà cừ tính Thuỷ, hợp các bạn mệnh Thuỷ và Mộc có năm sinh: 1942 1943 1944 1945 1950 1951 1952 1953 1958 1959 1966 1967 1972 1973 1974 1975 1980 1981 1982 1983 1988 1989 1996 1997 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ labradorite xà cừ

Lướt chọn Vòng đá đào hoa rhodochrosite

Đào hoa tính Hoả, hợp các bạn mệnh Hoả và Thổ có năm sinh: 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1956 1957 1960 1961 1964 1965 1968 1969 1976 1977 1978 1979 1986 1987 1990 1991 1994 1995 1998 1999 2006 2007 2008 2009 2016 2017.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ đào hoa rhodochrosite

Lướt chọn Vòng đá diopside

Diopside tính Mộc, hợp các bạn mệnh Mộc và Hoả có năm sinh: 1942 1943 1948 1949 1950 1951 1956 1957 1958 1959 1964 1965 1972 1973 1978 1979 1980 1981 1986 1987 1988 1989 1994 1995 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ diopside

Lướt chọn Vòng đá hổ phách amber

Hổ phách hợp tất cả mệnh và năm sinh!

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ hổ phách amber

Lướt chọn Vòng đá kyanite

Kyanite xanh dương tính Thuỷ, hợp các bạn mệnh Thuỷ và Mộc có năm sinh: 1942 1943 1944 1945 1950 1951 1952 1953 1958 1959 1966 1967 1972 1973 1974 1975 1980 1981 1982 1983 1988 1989 1996 1997 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ kyanite

Lướt chọn Vòng đá dzi tây tạng

Dzi hợp tất cả mệnh và năm sinh!

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ dzi tây tạng

Lướt chọn Vòng đá ruby

Ruby là đá quý hợp tất cả mệnh và năm sinh!

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG ĐÁ ruby

Lướt chọn Vòng thạch anh tóc đen

Tóc đen tính Thuỷ, hợp các bạn mệnh Thuỷ và Mộc có năm sinh: 1942 1943 1944 1945 1950 1951 1952 1953 1958 1959 1966 1967 1972 1973 1974 1975 1980 1981 1982 1983 1988 1989 1996 1997 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG TÓC ĐEN

Lướt chọn Vòng thạch anh tóc XaNH

Tóc xanh tính Mộc, hợp các bạn mệnh Mộc và Hoả có năm sinh: 1942 1943 1948 1949 1950 1951 1956 1957 1958 1959 1964 1965 1972 1973 1978 1979 1980 1981 1986 1987 1988 1989 1994 1995 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG TÓC XANH

Lướt chọn Vòng thạch anh tóc ĐỎ

Tóc đỏ tính Hoả, hợp các bạn mệnh Hoả và Thổ có năm sinh: 1938 1939 1946 1947 1948 1949 1956 1957 1960 1961 1964 1965 1968 1969 1976 1977 1978 1979 1986 1987 1990 1991 1994 1995 1998 1999 2006 2007 2008 2009 2016 2017.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG TÓC ĐỎ

Lướt chọn Vòng thạch anh tóc VÀNG

Tóc vàng tính Thổ, hợp các bạn mệnh Thổ và Kim có năm sinh: 1938 1939 1940 1941 1946 1947 1954 1955 1960 1961 1962 1963 1968 1969 1970 1971 1976 1977 1984 1985 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2001 2006 2007 2014 2015.

Nhận giá nhanh XEM THÊM 99+ VÒNG TÓC VÀNG

Lướt chọn Vòng thạch anh tóc NÂU

Tóc nâu tính Thổ, hợp các bạn mệnh Thổ và Kim có năm sinh: 1938 1939 1940 1941 1946 1947 1954 1955 1960 1961 1962 1963 1968 1969 1970 1971 1976 1977 1984 1985 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2001 2006 2007 2014 2015.