Kiểm định mẫu thử tại PNJ lab

Mua có kèm giấy kiểm định hay không?

Không thì tiết kiệm hơn! và tại sao?

1. Giá kiểm định có thể cao hơn giá vòng. Ví dụ: Thạch anh tím 590.000đ, giá kiểm định PNJ 500.000đ.

3. Sen đã kiểm định "MẪU" thử ngẫu nhiên, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí này.

3. Vì kiểm định mẫu thử, nên Sen chỉ hợp tác với PNJ, phí cao nhưng uy tín, không thể đánh tráo kết quả.

4. Một số nơi liên kết với công ty kiểm định "Ma" để in giấy hàng loạt với chi phí 0 đồng, nhưng lại tính phí cho khách hàng tờ giấy này.

Tôi muốn mua sản phẩm kèm giấy kiểm định?

Có 2 cách dưới đây.

1. Bạn mua xong & tự kiểm định tại PNJ (chỉ áp dụng dụng PNJ). Sản phẩm không tự nhiên, bạn được hoàn tiền qua ngân hàng ngay lập tức rồi mới trả sản phẩm sau.

2. Sen hỗ trợ kiểm định PNJ với phí 500.000đ/1 sản phẩm, 10 đến 15 ngày có giấy. Bạn chuyển trước chi phí kiểm định.

Xem giấy kiểm định

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ