Hướng dẫn về kiểm định đá

Tại sao không kèm giấy kiểm định thì tiết kiệm 500K?

1. Giá kiểm định cao hơn vòng: Ví dụ, thạch anh tím giá 440.000đ, kiểm định PNJ giá 500.000đ

2. Kiểm định mẫu thử ngẫu nhiên tại PNJ: Sen kiểm định 1 mẫu trong lô, giúp tiết kiệm chi phí (xem bên dưới)

3. Một số khách, đặc biệt các bạn đã mua lần 2, 3 không có nhu cầu trả phí 500K cho tờ giấy này.

Tránh kiểm định ảo (quan trọng)?

1. Một số nơi liên kết với công ty kiểm định “Ma” in giấy hàng loạt với chi phí 0 đồng, 10K, 20K, nhưng tính vào giá vòng 300K – 500K.

2. Nghiêm trọng hơn khi bạn thấy giấy kiểm định bạn có xu hướng bỏ qua chất lượng đá. Tự nhiên thì cứ mua thôi.

3. Kiểm định chỉ xác định được đá tự nhiên hay không, chứ không xác định được giá trị đá.

4. Vòng 100K kiểm định vẫn tự nhiên, nhưng giá trị vẫn chỉ 100K. Hiểu điều này bạn sẽ mua đá bằng mắt, thay vì mua đá bằng giấy.

5. Sen vẫn được mời gởi ảnh vòng và nhận giấy kiểm định từ các công ty “Ma” này hằng tháng…sự thật không có kiểm định nào diễn ra.

Bạn muốn Trang Sức Sen kiểm định? Có nha!

1. Lựa chọn VDG: Với phí 300.000đ/1 sản phẩm. 3 ngày xong.

2. Lựa chọn PNJ: Với phí 500.000đ/1 sản phẩm. 10 -> 15 ngày xong.

Khi đặt hàng online, bạn ghi chú vào đơn hàng 1 trong 2 nội dung sau:

Kiểm định VDG hoặc Kiểm định PNJ.

Bạn chuyển trước chi phí kiểm định.

Bạn muốn tự kiểm định? Rất ok!

1. Bạn mua xong & tự kiểm định tại PNJ (only PNJ).

2. Nếu sản phẩm không tự nhiên, bạn được hoàn tiền sản phẩm và cả phí kiểm định qua ngân hàng ngay lập tức rồi mới trả sản phẩm sau.

Giấy kiểm định mẫu thử ngẫu nhiên tại PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

vòng tay đá thạch anh phong thuỷ kiểm định PNJ

Giấy kiểm định IGG

Chứng thư đá quý IGG

Chứng thư đá quý IGG

Chứng thư đá quý IGG