Dây chuyền di lặc bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Phật Di Lặc + 500.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Phật Di Lặc + 1 đến 1.5 chỉ vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc bạc mẫu 08

mặt phật di lặc bọc bạc

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc bạc

Dây chuyền phật di lặc bọc bạc mẫu 07

di lặc cẩm thạch bọc bạc

Dây chuyền di lặc cẩm thạch bọc bạc

Dây chuyền phật di lặc bọc bạc mẫu 06

dây chuyền di lặc bọc bạc

Dây chuyền di lặc bọc bạc nhiều mẫu rất đẹp

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc vàng mẫu 05

di lặc cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền di lặc cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền phật di lặc đá thiên thạch bọc vàng mẫu 04

dây chuyền di lặc bọc vàng

Dây chuyền di lặc đá thiên thạch bọc vàng

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc vàng mẫu 03

Dây chuyền di lặc bọc vàng

Dây chuyền di lặc đá mã não bọc vàng

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc vàng mẫu 02

dây chuyền mặt phật di lặc bọc vàng

Dây chuyền di lặc đá mã não bọc vàng

Dây chuyền phật di lặc cẩm thạch bọc bạc mẫu 01

di lặc bọc vàng

Các mẫu di lặc bọc vàng