Dây chuyền quan âm bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Phật Quan Âm + 500.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Phật Quan Âm + 1 đến 1.5 chỉ vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Dây chuyền phật quan âm can thạch đỏ bọc bạc mẫu 07

dây chuyền phật quan âm bọc bạc

Dây chuyền phật quan âm đá can thạch đỏ bọc bạc

Dây chuyền phật quan âm cẩm thạch bọc bạc mẫu 06

quan âm cẩm thạch bọc bạc

Dây chuyền quan âm cẩm thạch bọc bạc

Dây chuyền phật quan âm bọc bạc mẫu 05

quan âm bọc bạc

Dây chuyền quan âm nhiều mẫu bọc bạc

Dây chuyền phật bản mệnh đá thiên thạch bọc vàng mẫu 04

phật bản mệnh bọc vàng

Dây chuyền phật bản mệnh đá thiên thạch bọc vàng

Dây chuyền phật quan âm cẩm thạch bọc vàng mẫu 03

quan âm cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền quan âm đá cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền phật quan âm đá ruby thái bọc vàng mẫu 02

quan âm ruby thái bọc vàng

Dây chuyền quan âm đá ruby thái tuyệt đẹp bọc vàng

Dây chuyền phật quan âm đá ngọc bích bọc vàng mẫu 01

dây chuyền quan âm bọc vàng

Dây chuyền quan âm bằng đá ngọc bích