Dây chuyền tỳ hưu bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Tỳ hưu + 350.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Tỳ hưu + 8 phân vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Dây chuyền tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 09

dây chuyền tỳ hưu bọc vàng bạc

Dây chuyền tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 08

dây chuyền tỳ hưu bọc vàng bạc

Dây chuyền tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 07

dây chuyền tỳ hưu bọc vàng bạc

Dây chuyền tỳ hưu tóc đen bọc bạc mẫu 06

dây chuyền tỳ hưu tóc đen bọc bạc

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch xanh lý bọc vàng mẫu 05

dây chuyền tỳ hưu bọc vàng

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền tỳ hưu thạch anh bọc bạc mẫu 04

tỳ hưu bọc bạc

Dây chuyền tỳ hưu thạch anh bọc bạc

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 03

dây chuyền vàng tỳ hưu cẩm thạch

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 02

dây chuyền vàng tỳ hưu

Dây chuyền tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng

Dây chuyền tỳ hưu thạch anh vàng bọc vàng mẫu 01

dây chuyền tỳ hưu thạch anh bọc vàng

Dây chuyền tỳ hưu thạch anh vàng bọc vàng