Dây chuyền hồ ly bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Hồ ly + 350.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Hồ ly + 8 phân vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Dây chuyền hồ ly bọc bạc mẫu 09

dây chuyền hồ ly bọc vàng bạc

Dây chuyền hồ ly bọc bạc mẫu 08

dây chuyền hồ ly bọc vàng bạc

Dây chuyền hồ ly bọc bạc mẫu 07

dây chuyền hồ ly bọc vàng bạc

Hồ ly đá ruby bọc bạc nhẫn, dây chuyền & lắc tay mẫu 06

bộ trang sức hồ ly đá ruby

Dây chuyền hồ ly thạch anh tóc vàng dáng thon bọc bạc mẫu 05

dây chuyền hồ ly thạch anh tóc vàng bọc bạc

Dây chuyền hồ ly bọc bạc mẫu 04

hồ ly đá phong thủy bọc bạc

Dây chuyền hồ ly aquamarine bọc bạc mẫu 03

hồ ly đá aquamarine bọc bạc

Dây chuyền hồ ly ruby bọc vàng mẫu 02

hồ ly đá ruby bọc vàng

Dây chuyền hồ ly thạch anh hồng bọc vàng mẫu 01

dây chuyền hồ ly bọc vàng

Dây chuyền hồ lỳ thạch anh hồng bọc vàng