Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Đo size ngón tay trực tiếp.

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Tỳ hưu + 400.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Tỳ hưu + 1 chỉ vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 10

nhẫn tỳ hưu bọc vàng bạc

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 09

nhẫn tỳ hưu bọc vàng bạc

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 08

nhẫn tỳ hưu bọc vàng bạc

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 07

nhẫn tỳ hưu bọc vàng bạc

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng & bạc mẫu 06

nhẫn tỳ hưu bọc vàng bạc

Nhẫn nam tỳ hưu ngọc bích bọc vàng mẫu 05

nhẫn nam tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn nam tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 04

nhẫn tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 03

tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 02

tỳ hưu bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu thạch anh bọc vàng

Nhẫn tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng mẫu 01

tỳ hưu cẩm thạch bọc vàng

Tỳ hưu cẩm thạch xanh lý bọc vàng