Vòng tay đá hồ ly bọc vàng & bạc

1. Gia công tại tiệm vàng địa phương (nên chọn).

Chủ động được giá & loại vàng (10K, 14K, 18K & 24K).

Quan trọng nhất là: Chỉnh sửa, bảo hành gần nhà & bán lại khi cần.

2. Gia công tại Trang Sức Sen.

Chi phí bọc bạc 925 cao cấp: Vòng + hồ ly + 350.000đ.

Chi phí bọc vàng 10K: Vòng + hồ ly + 8 phân vàng 10K + 500.000đ công thợ.

Bấm xem: Giá vàng 10K hôm nay.

Bạn cọc trước 30% tổng chi phí.

Vòng tay đá hồ ly mẫu 06

vòng tay đá hồ ly bọc vàng bạc

Vòng tay đá hồ ly mẫu 05

vòng tay đá hồ ly bọc bạc

Vòng tay đá hồ ly mẫu 04

vòng tay đá hồ ly vải

Vòng tay đá hồ ly mẫu 03

vòng tay đá hồ ly vàng bạc

Vòng tay đá hồ ly mẫu 02

vòng tay đá hồ ly bọc vàng bạc

Vòng tay đá hồ ly mẫu 01

vòng tay đá hồ ly bọc vàng bạc