Vòng thạch anh tím 8 ly

8 ly
(2 đánh giá)
470,000₫

Vòng thạch anh vàng 8 ly

Thạch anh vàng
(1 đánh giá)
470,000₫

Vòng thạch anh tím 10 ly

10 ly
570,000₫

Vòng thạch anh hồng 10 ly (trong suốt)

10 ly
(1 đánh giá)
570,000₫

Vòng tay đá aquamarine 8 ly phong thuỷ

8 ly
(1 đánh giá)
570,000₫

Vòng thạch anh hoa tuyết mùa đông 10 ly

Thạch anh pha lê tuyết
770,000₫

Vòng thạch anh tóc xanh 10 ly

10 ly
(1 đánh giá)
870,000₫

Vòng thạch anh tóc đỏ 10 ly

10 ly
(1 đánh giá)
1,170,000₫

Vòng thạch anh tóc vàng 8 ly (cao cấp)

8 ly
(1 đánh giá)
1,170,000₫