Vòng tay đá beryl đa sắc phong thủy

Beryl đa sắc
470,000₫

Vòng tay đá garnet đỏ thạch lựu phong thuỷ

Garnet đỏ thạch lựu
(4 đánh giá)
470,000₫

Vòng thạch anh hồng

Thạch anh hồng
(2 đánh giá)
470,000₫

Vòng thạch anh tím

Thạch anh tím
(4 đánh giá)
470,000₫

Vòng thạch anh vàng

Thạch anh vàng
(4 đánh giá)
470,000₫

Vòng tay đá mặt trời sun stone phong thuỷ

Sun stone mặt trời
(1 đánh giá)
570,000₫

Vòng tay đá tourmaline đa sắc phong thủy

Tourmaline đa sắc
(4 đánh giá)
570,000₫

Vòng tay đá aquamarine xanh biển phong thuỷ

Aquamarine xanh biển
(2 đánh giá)
570,000₫

Vòng thạch anh ưu linh dâu tây

Thạch anh ưu linh dâu
570,000₫

Vòng thạch anh ưu linh dâu xanh

Thạch anh ưu linh dâu xanh
(2 đánh giá)
570,000₫

Vòng thạch anh trắng pha lê tuyết

Thạch anh pha lê tuyết
(9 đánh giá)
570,000₫

Vòng thạch anh ưu linh tím rêu

Thạch anh ưu linh tím
(1 đánh giá)
670,000₫

Vòng thạch anh ưu linh xanh lá

Thạch anh ưu linh xanh
(2 đánh giá)
670,000₫

Vòng thạch anh ưu linh đen

Thạch anh ưu linh đen
(1 đánh giá)
670,000₫

Vòng thạch anh tóc nâu

Thạch anh tóc nâu
670,000₫

Vòng thạch anh tóc xanh

Thạch anh tóc xanh
(21 đánh giá)
670,000₫

Vòng thạch anh tóc đen

Thạch anh tóc đen
(18 đánh giá)
670,000₫

Vòng thạch anh tóc tam tài ngũ sắc

Thạch anh ngũ sắc
(7 đánh giá)
870,000₫

Vòng thạch anh tóc vàng

Thạch anh tóc vàng
(31 đánh giá)
1,270,000₫

Vòng thạch anh tóc đỏ

Thạch anh tóc đỏ
(5 đánh giá)
1,470,000₫

Vòng tay đá diopside xanh rêu bồ đề phong thủy

Diopside xanh rêu
(0 đánh giá)
1,570,000₫

Vòng tay đá diopside đen tuyền phong thủy

Diopside đen tuyền
1,570,000₫

Vòng tay đá hổ phách amber

Hổ phách
(1 đánh giá)
1,800,000₫

Vòng tay đá ruby

Ruby
4,400,000₫