mã sản phẩm

5 nhánh năng lượng đá ngọc bích

mark money Công việc và tài chính
 
mark love Tình duyên
 
mark gard Hộ thân
 
mark health Sức khỏe
 
mark human Mối quan hệ
 

Tác dụng vòng tay đá ngọc bích

Là phiến đá kinh điển văn hóa phương đông, đá mệnh danh là (a symbol of the king) nghĩa là dấu hiệu của nhà vua.

Đá ngọc bích biểu lộ 5 đức tính cao quý là nhân nghĩa, công chính, điềm tĩnh, trí tuệ, tin tưởng.

Năng lượng đá giúp tăng cường sức sống, sức mạnh tinh thần, mang lại sự khôn ngoan nhờ đó tránh xa cám dỗ, bảo vệ bạn khỏi yếu tố tiêu cực, hộ thân mạnh mẽ.

Ngoài ra, nó mang lại sự giàu có và thịnh vượng, may mắn trong cuộc sống, tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, đức hạnh cho người đeo.

20+ Vòng đơn ngọc bích (nam/nữ)

Ngọc bích hợp tất cả mệnh và năm sinh!

Nhận giá nhanh Hướng dẫn

20+ vòng quấn 3 ngọc bích (nữ)

Nhận giá nhanh

20+ Vòng thiết kế ngọc bích (nữ)

Nhận giá nhanh

20+ Vòng vải ngọc bích (nữ)

Nhận giá nhanh

CẢM NHẬN

Xem tất cả